TEV Kız Öğrenci Yurt Bursu Başvuru Koşulları Nelerdir?Türk Eğitim Vakfı, büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova'da, Trabzon'da ve Ankara'da kız öğrenci yurtlarımız bulunmaktadır.

Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:

Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir.

Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler, açıklanan TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) burs kriterlerini sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir.

Yurt Bursuna başvuracak adayların 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında ayında kesin başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
TEV Yurt Başvuru Formu www.tev.org.tr web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte hazırlanan dosya ilgili yurt müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

Ücretli başvuracak öğrenciler için süre kısıtı yoktur. Aynı formu doldurarak ilgili yurt müdürlüklerine başvuru yapabilirler. (ön başvuru için evrak hazırlanmasına gerek yoktur ancak asıl başvuruda istenilen evrakların hazırlanması gerekmektedir.

ÜCRETLİ BAŞVURU :

Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören kız öğrenciler yurt bedelini ödeyerek TEV Kız Öğrenci Yurtlarında kalabilmektedirler. Yurtta ücretli barınmak isteyen öğrencilerin, başvuru formunun çıktısını alıp, doldurarak istenilen evraklarla birlikte başvuru formunda belirtildiği şekilde ilgili yurt müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

BURSLU BAŞVURU :

Türk Eğitim Vakfı, başarılı, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, İzmir, Trabzon ve Ankara'daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan kız öğrencilere yurt bursu (TEV Yurtlarında ücretsiz barınma imkanı) sağlamaktadır.
Burslu kalan öğrencilere ayrıca cep harçlığı da verilmektedir.
2016-2017 öğretim yılı için aylık cep harçlığı: 160 TL.

Yurt Bursu Başvuru Koşulları :

İzmir Balçova'daki kız öğrenci yurduna ailesi İzmir dışında ikamet eden, Trabzon'daki kız öğrenci yurduna ailesi Trabzon dışında ikamet eden, Ankara'daki kız öğrenci yurduna ailesi Ankara dışında ikamet eden kız öğrenciler başvuru yapabilecektir. Uzak ilçelerde oturanların başvuruları mümkün olup komisyonda değerlendirilecektir.

Adaylık Şartları :

T.C. Vatandaşı olmak,
Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,
Başarı Koşulları
Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

Aday Olamayacaklar:

Vakıf üniversitesi öğrencileri
Açık öğretim öğrencileri
Uzaktan öğretim öğrencileri,
Ücretli değişim programında bulunanlar,
Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler :

TEV'in internet sayfasından temin edilecek "TEV Burs Başvuru Formu"na ;
Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
LYS ve ÖSYS Sonuç Belgeleri'nin örneği,
Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,
Nüfus Müdürlüğünden alınmış "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği", (Tüm aile fertlerini içerecek şekilde alınmalıdır.)
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi" (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
1 adet vesikalık fotoğraf,
“Adli Sicil Kaydı” dökümü
Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (Ücretli başvuranların eklemesine gerek yoktur.)
Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (e-devlet), (4A, 4B, 4C)
Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)
(Aileye ait tapu veya araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)

Başvuru Formu'nun Teslim Edileceği Adresler :

Başvuru formu doldurulup, imzalandıktan sonra, ekinde istenilen belgelerle birlikte, elden teslim edilebilir, öncelikle faks çekilebilir ve tarama cihazında taratarak e-posta yoluyla yurt müdürlüklerine ulaştırılabilir. (Faks ve tarama yoluyla gönderilen belgelerin asılları da ilan edilen süre sonuna kadar yurt müdürlüklerine ulaştırılmalıdır.)

İZMİR için :

Özel TEV Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Korutürk Mahallesi Lider Sokak No:21-23
Balçova / İzmir
Tel: 0232 278 27 27
Faks: 0232-278 08 34
e-posta: tev_yurt_izmir@tev.org.tr

TRABZON için :

TEV Trabzon Özel Kız Öğrenci Yurdu
2 Nolu Bostancı Mah. Şahin Sok. No: 6
TRABZON
Tel: 0462 888 01 00
Faks: 0462 888 01 04
e-posta: tev_yurt_trabzon@tev.org.tr

ANKARA için :

Özel Türk Eğitim Vakfı Ankara Sedef Ölçer
Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Turna İş Merkezi No: 68 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 230 89 83 - 0312 230 89 86
e-posta: tev_yurt_ankara@tev.org.tr

Önemli Notlar:

TEV Burs Başuvuru Formu'na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
TEV Burs Başvuru Formu'nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümündeki imzaların eksik olması,
durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim Kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
TEV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı e-posta adresine, gönderilen e-postaya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
Burs kazanan öğrencilere banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir.
Öğrecilerin hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
Online burs başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0212-444 0 838 nolu telefondan ulaşabilir veya tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

Yurt Bursunun Başlaması :

Yurt Bursu kazandığı kendisine duyurulan adaylar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra TEV Yurt Yetkilisinin onayı ile yurtta kalmaya başlayabilecektir.

Yurt Bursunun Kesilmesi :

Yurtta barınma bursu, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca (eylül-haziran ayları arasında) sağlanır. Normal öğrenim süresi sonunda öğrencinin yurtta barınma süresi de sona erer.

Vicdani Yükümlülük :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV'in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı