2017-2018 başbakanlık bursu ne kadar olacak?Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) ne kadar ücret alacakları belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal "Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz" açıklamasında bulundu, 2018 yılında ücretlerin ne kadar olacağını açıkladı. Buna göre;

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alacak.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alacak.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Alacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2018 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2018 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2018 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2018 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.

TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2018 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

T.C vatandaşı olan yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi olarak desteklemek, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla devam ettikleri yüksek öğrenim programlarının normal öğrenim süresi boyunca (2 yıllıksa 2 yıl, 4 yıllıksa 4 yıl, dönem uzatanlara verilmiyor) verilen, öğrenim bittikten belli bir süre sonra (2 yıl) taksitler halinde geri ödenmesi gereken bir burs türüdür. Öğrenim Kredisini alabilmek için Eylül ayı içerisinde Kredi Yurtlar Kurumuna gerekli evraklarla başvuru yapılır. Yapılan başvurular sonrasında Öğrenim Kredisi alıp alamayacağınız açıklanır. Öğrenim kredisi ders başarısından bağımsızdır. Dersleriniz kötü olsa da bu bursu almaya devam edersiniz.

BAŞBAKANLIK BURSU NEDİR?

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından karşılanan yüksek öğrenime okuyan ön lisans lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilen ve geri ödemesi olmayan bir öğrenci bursudur. Başbakanlık bursunu alabilmek için her yılın Ağustos ve Eylül aylarında başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer şartlarınız uyar ve Başbakanlık Bursunu almaya hak kazanırsanız her ayın 7’sinde banka hesabınıza Başbakanlık Bursu yatırılacaktır.

BAŞBAKANLIK BURSU NASIL KESİLİR?

Başbakanlık Bursu başarıya bağlı bir burs türüdür. Eğer öğrenim dönemlerin bir tanesinde 3 ve daha fazla dersten kalırsanız Başbakanlık Bursunuz kesilecektir. Bundan dolayı Başbakanlık Bursunu alan öğrencilerin başarı düzeyi diğerlerinden daha fazladır. Çünkü Başbakanlık Bursunu alan öğrenciler bu bursun kesilmemesi için diğer öğrencilere göre derslerine daha fazla gayret göstermektedir

Konular