2017-2018 Başbakanlık VGM ortaöğrenim bursu sonuçları tıkla öğren2017-2018 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Burs başvuru sonuçları( İlkokul, Ortaokul, Lise ) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (http://www.vgm.gov.tr/) resmi internet adresinden açıklanacaktır.


Bu yıl Eylül – Ekim 2017 tarihleri arasında internetten alınan ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliği (R.G. 27.09.2008 / 27010) ve eki Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri (ek-16)’ya göre değerlendirilecektir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere 2017- 2018 öğretim döneminde önümüzdeki Ocak ayından itibaren aylık belirlenen burs ödemesi yapılacaktır. (Geçen yıl 60,00 TL olarak belirlenmişti)

2017-2018 Öğretim Yılı Ortaöğrenim Bursu Başvuru Sonucu Tıkla Öğren

VGM Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Konular