KYK Yurtdışı Bursu Öğrenim Kredisi Borç SorgulamaKYK Yurtdışı Bursu Öğrenim Kredisi Borç Sorgulamak için Tıklayınız

Kurum 351 sayılı Yasa ile kurulmuştur. 25.11.2010 tarihinde kabul edilip, 10.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile ülkemiz dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, düzeyinde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt içinde öğrenim gören öğrencilerimizin faydalandığı burs (karşılıksız) ve öğrenim kredisi (geri ödemeli) hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı getirilmiştir. Kurum mevzuatı gereğince yükseköğrenimini yurt dışında yapan T.C. vatandaşı öğrencilere burs, öğrenim kredisi ödemeleri yapılabilmesi için ayrıca “Kefaletname Senedi ”de istenmektedir. Öğrencilerden istenilen Kefaletname Senedini onaylama yetkisi ise yurt içinde noterlere, yurtdışında ise büyükelçilik ve konsolosluklara verilmiştir. İşte KYK bursları hakkında bilmeniz gereken her şey...

1. BURS NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaksızın karşılıksız verilen paradır. Kurumca verilmekte olan burs başarıya endeksli olup bir sonraki yıl burs ödenmesine devam edilebilmesi için öğrenciler, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyanlar HARİÇ) her yıl Ekim ayı sonuna kadar bir üst sınıfa başarılı olarak geçtiklerini metni ve şekli Kurumca hazırlanan Öğrenci Başarı Tanıtım Belgesi ile belgelemek zorundadırlar. Bu gibi durumlarla ilgili olarak öğrencilerin, yurt içi yazışma adreslerine ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adreslerine eylül ayı itibaren ile bilgi verilecektir. Öğrencinin başarı durumunu Ekim ayı sonuna kadar bildirmemesi veya bildirip de öğretim kurumunda başarısız olması durumunda ise bursu borçlanma karşılığı öğrenim kredisine dönüştürülecektir. Öğrenim kredisine dönüştürülen burs, öğrenci daha sonra başarılı olsa dahi tekrar verilmeyecektir. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarını Kurum ilgili öğretim kurumlarına sorarak işlem yapacağından, sadece başarısız olan öğrencilere bilgi verecektir. Bu sebeple, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyup burs alan öğrenciler kesinlikle hiçbir işlem yapmayacaklardır.

2. ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.

3. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ;

Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen http://www.kyk.gov.tr web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır. Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir. Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir. Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir. Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar. Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır. Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım - Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun www.kyk.gov.tr web sayfasında ilan edilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir.

4. ÖNCELİKLİ OLARAK BURS TAHSİS EDİLEN ÖĞRENCİLER;

Şehit çocukları, •Gazi çocukları, •Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler, • Anne ve babası ölmüş olanlar, • Orta öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar, • Orta öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereği terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına, (normal burs tutarı kadar burs verilmektedir.) Ayrıca; • Milli olmuş ve yükseköğrenim gören amatör sporculara, • Üniversite yerleştirme sınavında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

5. BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER;

ÖNEMLİ NOT: Aşağıda yazılı belgeler burs, kredi sonuçları açıklandıktan sonra tarafınızdan dilekçe ekinde istenecektir. •Şehit veya gazi çocuğu(Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge), • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık raporu alınacaktır.) • Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınacak belge) • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacaktır ) • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 inci maddesi kapsamındaki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları (ilgili köy hangi Valiliğe bağlı ise o Valilikten alınacaktır.) • Milli olmuş amatör sporcular (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) •Anne ve babası vefat edenler, (Kurumumuzca temin edecektir.) • Kefaletname www.kyk.gov.tr sonuç sayfasından takip edilebilir.

6. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ÖDENME ŞEKLİ ;

Burs veya öğrenim kredinizin hangi şubede açıldığı bilgisini https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr/ Linkinden öğrenebilirsiniz Kredinizi sadece Türkiye ve KKTC T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden tahsil edebilirsiniz. Diğer dünya ülkelerdeki T.C. Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Türkiye sistemine erişemediği için kart teslimi ve ödeme yapmamaktadır. Şu an Türkiye’de iseniz siz, Türkiye’de değil iseniz vekâlet verdiğiniz kişi, her hangi bir T.C. Ziraat Bankası Şubesine başvurarak kredinizi tahsil ve kartınızı teslim alabilirsiniz. Türkiye veya KKTC ülkeleri dışında bulunuyor iseniz size en yakın konsolosluk aracılığıyla Türkiye’den tahsil edilmesi için kredinizi ve kartınızı teslim alacak kişiye vekâletname düzenletebilirsiniz. Konsolosluk veya Büyükelçilikleri aracılığı ile düzenlenecek ve onaylanacak Vekâletname örneğini almak için tıklayınız!

7. T.C. ZİRAAT BANKASINDA AKTİF BİR HESABINIZ VAR İSE VE ŞU AN TÜRKİYE’DE İSENİZ;

T.C. Ziraat Bankasında aktif bir hesabınız ve bu hesaba bağlı kartınız var ise yurt dışına çıkmadan evvel size en yakın T.C. Ziraat Bankası Şubesine uğrayıp Telefon Bankacılığı tanımını yaptırmanız halinde Kurumdan alacağınız burs veya öğrenim krediniz Kurumca açılacak yeni bir hesaba yatırılacak bununla birlikte yeni açılan hesap mevcut kartınıza Bankanın Müşteri İletişim Merkezi’ni aramanız halinde bağlanabilecektir.


8. ÜLKELERE GÖRE AYLIK ÖDENEN BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARLARI;

Ülkelere göre ön lisans lisan, master ve doktora öğrencilerine aylık yatan burs/kredi miktarlarını öğrenmek için tıklayınız!

9. DURUMUNUZDA HER HANGİ BİR DEĞİŞİK MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA;

Öğrenci, yazışma adresinde, elektronik posta adresinde veya Öğretim durumunuzda meydana gelen değişikliği (okuldan ayrılma, çıkarılma, kayıt dondurma, mezun olma, başka bir bölüme veya üniversiteye nakil olma vb.) değişikliği izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde mevzuat gereği bütün sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.

10. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

• Üniversiteye uyum kursuna giden, • Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden, • Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan, • 1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan, • Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) • Yurt dışında staj eğitimi yapan, • Dil kursuna giden, • Öğrenim göreceği bölümün ön hazırlık (intibak eğitimi) sınıfına devam eden, • Kurumdan burs veya öğrenim kredisi almış olanlar, (Lisansüstü öğrencileri hariç) • Kurumdan halen burs veya öğrenim kredisi almakta olan • Uzaktan eğitim yapan, • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan, • Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan, • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim gören, • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören, • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren, • Kurum yurt içi ve yurt dışı Yurt İdare İşletme Yönetmeliklerine göre “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alan, • Yabancı uyruklu, • Örgün eğitim dışında öğrenim gören, • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan, (burstan) • Ek süre (artık yıl) öğrenim gören, Öğrenciler müracaatta bulunsalar dahi müracaatları bu tür sebeplerden dolayı başvuruları iptal edilecektir.

11. ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ;

•Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, (burs ve kredi için) • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, • Öğretim kurumunun kapatılması, •Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, •Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, •Kesin hükümle mahkûm olması, hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

12. BURSUN KESİLME SEBEPLERİ;

•Başarısız olması, •Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, •Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, • Öğretim kurumunun kapatılması, •Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, •Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışması, •Kesin hükümle mahkûm olması, hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

13. DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan ve ara vermeden mezun olup dört yıllık bir yükseköğretim programına dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler; Daha önceki öğretim kurumunda iken Kurumumuzdan burs almış ise üçüncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim gördüklerini belgelemeleri halinde burs ödemeleri devam ettirilecektir.

14. DİKEY GEÇİŞ NAKİL

(Öğretim Kurum Değişikliği) Öğrenci, ön lisans öğrenimi esnasında burs ya da öğrenim kredisi almış ise metni Kurumca hazırlanan Öğrenci Tanıtım Belgesini bir dilekçe ekinde göndermesi halinde burs veya öğrenim kredisi, yeni öğretim kurumuna nakledilerek, ödenecektir.

15. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAKTAN VAZGEÇME;

Burs veya öğrenim kredisi almak istemeyen öğrenci Kuruma dilekçe vermesi halinde burs veya öğrenim kredisi kesilir ancak, tekrar bağlanmasını istese dahi yönetmelik gereği tekrar burs veya kredi verilmez.

16. ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA;

(çıkarılma, terk, mezun, kayıt dondurma, izin alma vb.gb.) Öğrenci, öğrenim durumu ile ilgili meydana gelen her türlü değişikliği (ayrılma, çıkarılma, mezun olma, kayıt dondurma, izin alma gibi durumlarda) değişikliği izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bilgilendirmediği takdirde bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

17. ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ;

(Yüksek Lisans Hariç) Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir. Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

18. ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE BORCUN ÖDENMESİ;

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder. (Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.)

19. DİĞER HALLERDE BORCUN ÖDENMESİ;

Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkûm olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde aylık dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için "Kredi Borcunun Tespiti" maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.

20. YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARININ ÖDENMESİ;

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl Doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler halinde ödemek zorundadırlar. Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda Yİ-ÜFE uygulamasına erteleme süresince devam edilmektedir.

21. BURSUN BORÇLANMA KARŞILIĞI ÖĞRENİM KREDİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE ÖDENMESİ;

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18.01.1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir. Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, Burs, Kredi Yönetmeliği hükmüne göre tahsil edilir. Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

22. ÖĞRENİM KREDİSİ TAKSİTLERİNİN ÖDENME ZAMANI;

Borçlu öğrenim kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar. Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin ödenmesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir. Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır. Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanmaktadır. İvedilik kazanan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunarak, Kurum hesabına aktarılır.

23. KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ;

Kurumdan öğrenim kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenlerden, Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır. Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

24.İRTİBAT;

Posta ile: YURTKUR Kredi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mahallesi 2176 Sokak No:25 Çankaya/ANKARA Telefon ile: 444 19 61 numaralı Çağrı Merkezimizden gerekli bilgiler alınabilir.

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı